Tawika
Las - en Montagebedrijf

Tawika 

Lid van de Metaalunie


Logo Tawika definitief
Logo Tawika definitief
metaalunie (P) lid logo (2)
metaalunie (P) lid logo (2)

 In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes,op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.’